Ангилагдаагүй

Сар бүр 1000 залууг сонгон шалгаруулж тэтглэгтэй сургалтанд хамруулна.

Хөдөлмөр эрхлэх ажил хийх хүсэлтээ 18-34 насны 1000 хүмүүст сар бүр сонгон шалгаруулж тус бүр 1сая төгрөгийн тэтэглэгтэй сургана. Бүртгэлийг аймаг дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар болоод хүүхэл хөгжлийн газар хэлтэс хариуцан авах болсон байна.

Танай улсын 15-34 насныхан эзэлдэгч гэлээ тэднээс байдаг. Манай улсад 92к+ хүн ажилгүй байгаа 37к орчим нь 18-34 насныхан байга юм. Тиймээс 18-34 насныг суралтанд хамруулах мэрэгшүүлэх замаар ажилын байраар хангах боломж өгч байга юм.

Залуучуудын хамруулах сургалт нь 5сарын1-ээс эхлэх юм байна. Сургалт эхэлхээс 10-15 хоногийн өмнө хэлж анхааруулах юм байна.

Нийтлэл ямар байв?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Санал болгох мэдээлэл

Back to top button